Beste Gildeleden,

We worden overspoeld met informatie en desinformatie over het corona virus en de mogelijke consequenties, waardoor in plaats van geruststelling, het gevoel van onzekerheid juist sterker wordt. Op vragen als: Hoe nu verder? Heb ik nog werk over een paar weken? Heb ik nog inkomen? is moeilijk een passend antwoord te geven.

Wat kan het Gilde van Parketteurs als beroepsvereniging nu betekenen?

Uiteraard staan bij het Gilde van Parketteurs ook alle sociale activiteiten even stil. Onze workshop bij Headlam was al vroegtijdig afgelast. Onze eerstvolgende workshop welke op 28 mei gepland staat, gaat vooralsnog door, maar we zijn realistisch en leven momenteel de waan van de dag. De tijd zal ons leren of we elkaar daar weer onder normale omstandigheden kunnen treffen.

Wat we als vereniging wèl kunnen doen is er voor elkaar zijn. Het Gilde van Parketteurs is een netwerk waar we veilig met elkaar kunnen delen hoe we om gaan met de situatie.

Ook zal het bestuur open staan voor alle denkbare vragen.  We hebben heus niet overal een antwoord op maar kunnen wellicht doorverwijzen of anderszins van dienst zijn. Vaak is even je verhaal kunnen doen al erg fijn.

We zullen met elkaar moeten zorgen dat we, als al deze ellende achter de rug is, nog een branche hebben waarin we samen kunnen werken en waar we allemaal nog een boterham in kunnen verdienen.

Tot slot willen we als bestuur de grootste open deur intrappen die er is, maar wel de allerbelangrijkste: Blijf gezond en zorg goed voor je naasten.

Bestuur Gilde van Parketteurs,
Jan, Eric, Simon, Wilfred en Irvin


 

Noodpakket voor ondernemers

Alle ondernemers krijgen uitstel om belastingen te betalen (ZZP / MKB)

Alle ondernemers (ZZP en MKB) krijgen drie maanden uitstel om belastingen te betalen. Dat geldt voor iedereen. Het gaat hier om uitstel voor de inkomstenbelasting, de vennootschapsbelasting, de omzetbelasting en de loonbelasting. De invorderingsrente wordt verlaagd van 4% naar bijna 0%. Eventuele verzuimboetes zullen niet hoeven te worden betaald.

Verlaging vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting Ondernemers kunnen verlaging aanvragen voor de vennootschapsbelasting en de inkomsten belasting. Noodloket en compensatieregeling (ZZP en MKB) Alle bedrijven die door het Coronavirus hun deuren moeten dichthouden kunnen gebruik maken van een compensatieregeling. Dit betreft een vaste tegemoetkoming van €4.000,-

Overbruggingskrediet (MKB)

Wanneer je als ondernemer te weinig onderpand hebt om geld te lenen kun je gebruik maken van de Borgstelling MKB-Kredieten (BKMB). De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat heeft besloten om versneld (per 16 maart 2020) de BMKB tijdelijk te verruimen, zodat bedrijven met een gezond toekomstperspectief gefinancierd kunnen blijven.

Check hier je regelingen i.v.m. het coronavirus

Garantie ondernemersfinanciering (GO) wordt verruimd (MKB)

De GO-regeling is voor ondernemers die krediet nodig hebben. Het biedt bedrijven de mogelijkheid om financiering voor elkaar te krijgen die anders niet mogelijk was geweest. Door de GO kunnen banken een 50% staatsgarantie krijgen op middelgrote en grote leningen. Deze regeling wordt verruimd zodat het makkelijker wordt om een financiering rond te krijgen.

Check hier je regelingen i.v.m. het coronavirus

Regeling werktijdverkorting > Noodfonds overbrugging werkgelegenheid (MKB)

Deze regeling is een reddingsboei voor bedrijven die tijdelijk minder werk hebben. Jaarlijks worden er zo’n 200 bedrijven bijgestaan. In de afgelopen weken zijn er ruim 78.000 aanvragen gedaan. Daarom wordt de regeling vervangen door het Noodfonds overbrugging werkgelegenheid’. Deze regeling voorziet in een tegemoetkoming in de loonkosten in geval van omzetverlies van bedrijven vanaf 1 maart 2020. Aan deze regeling zijn twee voorwaarden verbonden:

1. personeel blijft aan het werk

2. lonen worden gewoon doorbetaald

Er worden geen nieuwe aanvragen voor de regeling werktijdverkorting in behandeling genomen. De aanvragen die inmiddels uitstaan worden meegenomen in de nieuwe regeling. Hier hoeft niet nogmaals een aanvraag voor te worden gedaan.

Versoepelde aanvullingsregeling voor ZZP’ers (ZZP)

Er is tijdelijk een versoepelde regeling om ZZP’ers te ondersteunen zodat ze hun bedrijf kunnen voortzetten. Er kan een aanvraag bij de gemeente worden gedaan voor een aanvulling op het salaris tot het sociaal minimum voor een periode van drie maanden. Deze aanvulling hoeft niet te worden terugbetaald. Daarnaast is er geen partner- en vermogenstoets en zal de overheid er alles aan doen om dit binnen vier weken (i.p.v. de gangbare 13 weken) te realiseren.