URL 4013 “Historisch Parket” 1 januari definitief Ruim twee jaar is eraan gewerkt: de Uitvoeringsrichtlijn 4013 “Historisch Parket”. Het bestuur van het Gilde is dan ook trots dat zij hieraan een substantiële bijdrage hebben mogen leveren. Onder leiding van het ERM ( stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg ) is er nu een zeer gedetailleerd document opgesteld […]

Read More